Özkul Mobilya ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI Özkul Mobilya olarak, doğanın bir parçası olduğumuz, doğanın bize ait olmadığı bilinci ile doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamıştır. Bu ilke doğrultusunda; * Sıfır atık yaklaşımı ile atık yönetiminin sağlanmasını,
* Kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını,
* Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği duyarlılığına yönelik katkı sağlamayı,
* Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri kazanımı artırmayı,
* Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
* Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
* Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı ve İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı hedeflemektedir..

Whatsapp Destek Hattı